« cântece

Mă dusei la târg

Ma dusei la targ
Si cumparai un pu…
Si cumparai un pu…
Si cumparai un pui,
Ca puiul zice piri-piri…
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o ra…
Si cumparai o ra…
Si cumparai o rata,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o ga…
Si cumparai o ga…
Si cumparai o gasca,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o oa…
Si cumparai o oa…
Si cumparai o oaie,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai un po…
Si cumparai un po…
Si cumparai un porc,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o va…
Si cumparai o va…
Si cumparai o vaca,
Vaca zice: „Mulge-ma”,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai un ca…
Si cumparai un ca…
Si cumparai un cal,
Calul zice: „Incaleca”,
Vaca zice: „Mulge-ma”,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai un bo…
Si cumparai un bo…
Si cumparai un bou,
Boul zice: „Injuga-ma”,
Calul zice: „Incaleca”,
Vaca zice: „Mulge-ma”,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o fa…
Si cumparai o fa…
Si cumparai o fata,
Fata zice: „Strange-ma”,
Boul zice: „Injuga-ma”,
Calul zice: „Incaleca”,
Vaca zice: „Mulge-ma”,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.

Ma dusei la targ
Si cumparai o fa…
Si cumparai o fa…
Si cumparai o fata,
Fata zice: „Strange-ma”,
Boul zice: „Injuga-ma”,
Calul zice: „Incaleca”,
Vaca zice: „Mulge-ma”,
Porcul zice: „Taie-ma”,
Oaia zice: „Tunde-ma”,
Gasca zice li-pa-pa,
Rata zice ri-ta-ta,
Puiul zice piri-piri,
Pui ma cheama mandrulita mea,
Ca eu m-as insura.